NÁSTROJE

Nástrojové vybavenie
FERRARI, WILA na hydraulické
ohraňovacie lisy

(s upínaním pre všetky typy
ohraňovacích lisov, napr. AMADA, LVD,
TRUMPF, BEYLER atď.)
Nože na tabuľové nožnice

Nástroje na hydraulické
vysekávacie stroje

(pre centrá – TRUMPF,
MURATA – WIEDEMANN, FIN POWER,
LVD, BEHRENS, AMADA, SALVAGNINI,
EUROMAC, NISSHINBO, STRIPPIT)